Ståthöga MA Teknik fortsätter skörda framgångar och har nu vunnit upphandling samt tecknat ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall.

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag med en verksamhet som varje dag berör 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet via levererans av dricksvatten, rening av avloppsvatten och ansvaret för stadens avfallshantering.

Ramavtalet avser service och underhåll av pumpar och gäller i 3 år med möjlig förlängning om ytterligare 36 månader. Totala ordervärdet estimeras till cirka 24 miljoner SEK.