Visselblåsarfunktion

Ståthöga MA Teknik AB har en intern rapporteringskanal, Visselblåsarfunktion, dit du kan rapportera vid misstanke om oegentligheter, om ett möjligt missförhållande, lag- eller regelbrott som framkommit i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Anmälan kan göras via webbformulär nedan, via telefon 011-31 49 51 (Malin Berg) eller e-post visselblasare@stathoga.se, alternativt via ett fysiskt möte. Det går även att göra en anonym anmälan men då sker inte någon återkoppling till dig.

Kontaktansvarig

Malin Berg
malin.berg@stathoga.se

Vill du vara anonym?

2 + 4 =

Hantering av personuppgifter

  • De uppgifter du lämnar, däribland uppgift om din identitet, omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem.
  • När du rapporterar ett missförhållande behöver Ståthöga MA Teknik behandla personuppgifter om dig för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig.
  • Vi är enligt lag skyldig att ta emot och följa upp rapporter om missförhållanden. Rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rapporteringen och uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.