Verksamhetsområde: Ytskydd Metall

Industriell utrustning sitter i tuffa miljöer där den utsätts för höga temperaturer, slitage, korrosion och kemikalieangrepp. Resultatet blir försämrad effekt, påverkad lönsamhet och stillestånd i verksamheten. Vi arbetar med Chestertons system vilket är utvecklat för att motverka dessa problem på ett effektivt sätt.

Varför kompositbelägga?

Slitskydd

Utrustningen som används inom tung industri utsätts för kraftigt slitage. Genom att lägga ett slitskydd förlängs dess livslängd så att produktionen kan fortgå utan haverier och driftstopp. Ett välplanerat underhåll leder till stora ekonomiska besparingar. En beläggning är ett kostnadseffektivt alternativ till att investera i ny utrustning eller frekvent reparera densamma.

Erosion- och korrosionsskydd

I miljöer med mycket strömningar eller där korrosion är ett stort problem, t.ex inom vattenkraft, arbetar vi med anpassade kompositsystem. Med rätt skydd förebyggs skador, dyra reparationer och haverier.

Kemikalieskydd

Kemikalier är aggressiva mot metallytor. Vi har utvecklade kompositsystem som skyddar mot kemikalieangrepp, frätskador och korrosion.


Mer information

Kalle Lagerbäck

Kalle Lagerbäck

Avdelningschef Beläggning

Kontakta oss

Applikationer

 • Skruvar
 • Rökgaskanaler
 • Tankar
 • Rörsystem
 • Pumpar
 • Valsar
 • Barktrummor
 • Tråg
 • Fläktar
 • Transportörer
 • Cykloner
 • Suglådor
 • Slitplåtar
 • Löphjul
 • Ledskenor
 • Turbinblad
 • Fläktar

… och mycket, mycket mer!

Verkstäder

verkstadsyta

Nöjda kunder

Ståthöga MA Teknik AB | Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping | Tel 011-31 49 50 | info@stathoga.se