Käppalaförbundet (www.kappala.se), vilka renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm, har valt Ståthöga MA Teknik AB som leverantör av svets- och smidestjänster med avtalsstart Q3 2020. Avtalet har ett...