Verksamhetsområde: Cylindrar

Haveri på en hydraulcylinder innebär ofta driftstopp och långa väntetider. Läckande cylindrar är inte bara ett miljöproblem utan blir ofta även en arbetsmiljörisk. Ståthöga MA Teknik är verksamma inom all typ av industri. Vi erbjuder snabb och flexibel service av hydraulcylindrar med renovering och uppgradering. Tätningar, avstrykare och styrband tillverkas efter den befintliga cylinderns mått. Det innebär att inga cylindrar är för gamla eller udda för att vi ska kunna reparera dem. Att ge våra kunder rätt service på kortast möjliga tid är en viktig del i vår servicefilosofi.

I vår verkstad har vi utrustning och hjälpmedel för att demontera, montera, provtrycka, uppgradera samt utföra funktionskontroll på hydraulcylindrar – av alla typer och fabrikat. Vi tillverkar även nya delar vid behov.

När krävs reparation?

Haveri av en hydraulcylinder

Ofta krävs snabba reparationer för att undvika dyrbara stillestånd. En reparation kan innebära tätningsbyte, byte av styrband, tillverkning och byte av kolvstång, nytillverkning av kolvhuvud eller honing av ett cylinderrör. 

Externt läckage

Läckande hydraulolja är både en miljö- och arbetsmiljörisk. Läckaget kan även orsaka skador på intilliggande utrustning. En läckande cylinder bör alltid tas ur drift och ses över.

Internt läckage

Internt läckage innebär att det läcker över kolvtätningen vilket i sin tur innebär att cylindern tappar kraft. Internt läckage kan vara svårt att upptäcka men kan många gånger orsaka stora problem då det kan påverka slutproduktens kvalitet.

Havererade eller utslitna lagringar

Hydraulcylindrar som går hårt drabbas ofta av slitna lagringar. Detta kan i förlängningen innebära dyra reparationer. Den här
typen av reparation utför vi regelbundet.


Mer information

Roger Ståhlberg

Roger Ståhlberg

Kundansvarig/Ansvarig Cylinder

Jobba hos oss

Vi söker alltid kompetenta individer till våra verksamheter i Stockholm, Norrköping, Oxelösund och Kisa.

Spontantansökan? Klicka här

Lediga tjänster hittar du här

Våra servicetjänster

 • Tätningsbyten
 • Uppgraderingar
 • Honing av cylinderrör
 • Svetsning
 • Funktionskontroll
 • Provtryckning
 • Lackering
 • Märkning för spårbarhet
 • Montage och demontage på plats
 • Tillverkning av tätningar, kolvstänger, cylinderrör, länkhuvuden och
  cylindernosar

Verkstäder

verkstadsyta

Nöjda kunder

Ståthöga MA Teknik AB | Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping | Tel 011-31 49 50 | info@stathoga.se