Nu fortsätter vi vår expansion och tar den 2 januari 2018 över SvetsMekano i Kisa:s verksamhet. Vi kommer nu finnas etablerade i Kisa med:

– Svets- och smidesverkstad
– Maskinverkstad
– Industriservice

Läs mer