Chesterton lanserade under våren en ny och förbättrad version av sin delade mekaniska tätning 442. Chesterton 442C som uppföljaren heter är uppdaterad på en rad punkter: Endast två primära delar, vilket förenklar och säkerställer att tätningen är rätt monterad på en gång. Den har även självjusterande tätningsytor som gör att man inte behöver vidröra ytorna under montaget. 442C har även en patenterad sk. Spring Lifter, som avlastar tätningsytorna under montaget, för att sedan automatiskt lossa och ge full förspänning från fjädrarna när glandhalvorna dras åt. Klicka här för att se en film som illustrerar hur enkelt tätningen monteras.