Safety

VI SÄTTER SÄKERHETEN FÖRST
Att arbeta säkert har alltid varit en självklarhet för oss och det är något vi prioriterar i alla våra delprocesser. För att ta säkerheten till nästa nivå medgrundade vi Doccit AB under 2018, ett mjukvaruföretag som tillhandahåller ett stödsystem med fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Vårt säkerhetsarbete genomsyrar idag hela vår planering och allt arbete vi utför vilket gagnar samtliga parter inblandade i projektet.
Läs mer om Doccit

VÅRA SÄKERHETSRUTINER
Innan ett arbete påbörjas skriver ansvarig projektledare en riskidentifiering som bifogas våra projektdokument. Dokumenten skickas därefter till arbetsledaren som planerar och bereder jobbet. Detta följs av en grundlig genomgång med ansvarig servicetekniker som även får ta del av alla projektdokument. På plats hos kund utför serviceteknikern en riskidentifiering i vår egen “app” som sedan lagras digitalt och skickas till kund.

Om olyckan är framme så används samma “app” för att skriva en tillbudsrapport och vid behov dokumenteras detta även med bilder.När rapporten sparas, skickas den samtidigt digitalt till kundens e-post.

Att arbeta säkert är att arbeta smart!