Ytskydd: Dricksvatten

Många dricksvattenanläggningar har idag gamla och utsatta betong- och metallytor som efter många år i drift är i behov av åtgärd. Fram tills nu har det saknats bra och säkra metoder för att skydda dessa ytor.

KIWA har nu certifierat ARC S2(E)-KIWA som ett av få godkända och certifierade material för dricksvattenapplikationer.
ARC S2(E)-KIWA är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla betong- och metallytor. Materialet ger en 100% solid yta helt fri från lösningsmedel och med extrem vidhäftning.
Beläggningen innebär högre kvalitet på dricksvatten genom minskad organisk påväxt i cisterner, reservoarer, rör och tankar.

Skydda din dricksvattenanläggning

ARC S2(E)-KIWA är en noga sammansatt blandning av fina keramiska partiklar och polymerer. Den är ett utvecklat tvåkomponentsystem för att ge ett långvarigt skydd mot erosion/korrosion på industriella ytor som kommer i kontakt med dricksvatten. När materialet har härdat ger det en 100% solid, högglänsande keramisk yta med ojämförlig motståndskraft mot erosion/korrosion.

Godkänt för dricksvatten

Certifieringen har utfärdats av KIWA under ackreditering av Swedac. Det är ett av få material på marknaden som är noga kontrollerat och godkänt för att använda som ytskyddsbeläggning för dricksvatten på svenska vattenverk, torn, rörsystem och liknande dricksvattenapplikationer.


Mer information

Pontus Bard

Pontus Bard

Avdelningschef Beläggning.

Jobba hos oss

Vi söker alltid kompetenta individer till våra verksamheter i Stockholm, Norrköping, Oxelösund och Kisa.

Spontantansökan? Klicka här

Lediga tjänster hittar du här

Applikationer

  • Vattentorn
  • Rörledningar
  • Pumpar
  • Ventiler
  • Luckor​
  • Kanaler
  • Tråg
  • Golv och takytor
  • Balkar, galler och infästningar
  • Bassänger och reservoarer

… och mycket, mycket mer!

Verkstäder

verkstadsyta

Nöjda kunder

Ståthöga MA Teknik AB | Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping | Tel 011-31 49 50 | info@stathoga.se