Ytskydd

Ytskydd är en nödvändig åtgärd för att skydda olika material mot skador och slitage som uppstår på grund av miljömässiga faktorer som kemikalier, fukt, erosion, och mekanisk påverkan. Ståthöga erbjuder omfattande tjänster inom ytskydd, anpassade efter specifika behov och applikationer.

Skydd för olika material

Metall: Metallytor kräver skydd mot korrosion, oxidation, och slitage. Genom att applicera specialiserade beläggningar kan livslängden på metallkomponenter förlängas och underhållsbehovet minskas.

Dricksvatten: För ytor som kommer i kontakt med dricksvatten är det avgörande att använda beläggningar som är certifierade för säker vattenhantering. Dessa beläggningar skyddar mot kontaminering och korrosion samtidigt som de uppfyller strikta hälsokrav.

Betong: Betongytor utsätts ofta för kemikalieangrepp, temperaturvariationer, och mekaniskt slitage. Genom att applicera kompositbeläggningar kan dessa ytor skyddas effektivt, vilket förlänger livslängden och minskar reparationskostnader.

Fördelar med ytskydd

  • Korrosionskydd: Förhindrar rost och degradering av material.
  • Kemikalieresistens: Skyddar mot aggressiva kemikalier. 
  • Slitagebeständighet: Förlänger livslängden på ytor som utsätts för mekanisk påverkan. 
  • Fuktskydd: Minskar risken för fuktinträgning och relaterade skador. 

Specifika lösningar

  • Industrimiljöer: Anpassade beläggningar för att skydda maskiner och utrustning.
  • Vattenhantering: Specialiserade system för att skydda strukturer i kontakt med vatten, inklusive dricksvattenanläggningar. 
  • Betongkonstruktioner: Kompositbeläggningar som motstår erosion och kemikalieangrepp. 

Ståthöga erbjuder också skärddarsydda lösningar och snabb service via sina mobila enheter, vilket gör det möjligt att utföra arbete på plats med kort varsel. 

För mer detaljerad information om specifika ytskyddslösningar, vänligen besök våra sidor om ytskydd för metall, ytskydd för dricksvatten och ytskydd för betong

 


Mer information

Pontus Bard

Pontus Bard

Avdelningschef Beläggning.