Käppalaförbundet (www.kappala.se), vilka renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm, har valt Ståthöga MA Teknik AB som leverantör av svets- och smidestjänster med avtalsstart Q3 2020.
Avtalet har ett totalt ordervärde på ca 40 miljoner kronor och löper om maximalt fyra år.

Detta är det tredje stragiskt viktiga avtalet som på kort tid säkrats inom segmentet Vatten & Avlopp och vi är stolta över det förtroende vi ges.